Ankieta – raporty

W tym miejscu można sprawdzić wyniki ankiet. Podstawowy widok przedstawia informacje o dacie publikacji, dacie zakończenia, liczbie wypełnionych ankiet (liczba wszystkich rozpoczętych ankiet – zarówno ukończonych jak i nieukończonych), liczbie nieukończonych ankiet (są to ankiety, które zostały otwarte, ale niewypełnione w całości) oraz liczbie wypełnionych w całości (ankiety, które zostały wypełnione od początku do końca). W głównym widoku raportów, widoczne są również wykresy, ilustrujące liczbę wypełnionych i nieukończonych ankiet.

Dla każdej ankiety sprawdzić można szczegóły. Klikając w szczegóły sprawdzić można jakich odpowiedzi udzielali respondenci. Raport przedstawia treść pytania wraz z liczbą udzielonych odpowiedzi (procentowo i ilościowo). Każde pytanie posiada również wykres ilustrujący opisaną sytuację. Szczegółowy raport przeglądać można na wyświetlonej stronie oraz wyeksportować jako plik doc lub csv. W przypadku, gdy ankieta przeprowadzona była tylko dla zarejestrowanych użytkowników plik csv, w odpowiedziach, zawiera również adres e-mail osoby, która ankietę wypełniła.

Odpowiedzi w szczegółowym raporcie, można ograniczyć stosując filtry. Za pomocą filtrów w szczegółowym raporcie pozostaną jedynie te odpowiedzi, które spełniają określone kryteria. Filtr definiować można za pomocą jednego z poniższych sposobów:

  • Pytanie – za pomocą tego filtra, w raporcie pozostaną jedynie te ankiety, w których na wybrane pytanie (pole wybierz pytanie) udzielono konkretnej odpowiedzi
  • Pytania otwarte – filtr ten pozwala na pozostawienie tych ankiet, w których na pytanie otwarte (wybrane z listy wybierz pytanie) udzielono odpowiedzi zaczynającej się od lub kończącej się na konkretny ciąg znaków
  • Data wypełnienia ankiety – filtr ten pozwala na wybór ankiet, na podstawie daty wypełnienia. Możliwe jest zdefiniowanie daty początkowej (checkbox od), daty końcowej (checkbox do). Stosując jednocześnie oba checkboxy wyświetlone zostaną ankiety wypełnione pomiędzy datą od i do
  • Wypełnienie ankiety – filtr ten pozwoli na analizowanie ankiet, które zostały ukończone lub nie zostały ukończone.


Jak możemy Ci pomóc?