Jak wyeksportować bazę?

Aby wyeksportować bazę adresów, należy ustalić pola do eksportu według preferowanych kryteriów, wybrać rodzaj kodowania, kliknąć przycisk eksportuj i zapisać plik na dysku.

Opis kolumn:

  • ustal pola do eksportu – zawiera listę pól, spośród których użytkownik dowolnie wybiera i ustawia kolejność eksportowanych danych. Np. po wybraniu trzech kategorii do eksportu, jak: e-mail w pierwszej kolumnie, imię w drugiej, nazwisko w trzeciej – system wyeksportuje adresy i zapisze je w takiej kolejności jako plik CSV. Taki plik można zaimportować do innych programów (np. MS Excel).
  • kodowanie – rodzaj kodowania, jaki zostanie zastosowany do eksportu adresów. Użytkownik ma do wyboru cztery rodzaje kodowania:
    1. ISO-8859-2 – kodowanie polskich znaków
    2. UTF-8 – kodowanie obejmujące wszystkie międzynarodowe znaki
    3. ISO-8859-1 – bez kodowania polskich znaków (plain ASCII)
    4. WINDOWS–1250 – kodowanie polskich znaków znane z systemu Windows

UWAGA! Aby prawidłowo obejrzeć wyeksportowaną bazę z poziomu programu MS Excel, należy najpierw uruchomić Excela i dopiero z tego poziomu otworzyć zapisaną bazę.

 

 Jak możemy Ci pomóc?