Integracja z Facebookiem

1. Podstawowe informacje

System SARE pozwala na integrację z zewnętrznym oprogramowaniem, w tym z niezwykle popularnym Facebookiem. Dzięki integracji z Facebookiem możliwa jest automatyczna publikacja formularza subskrypcji na fanpage’u. Dla użytkowników systemu została także udostępniona opcja zamieszczania wysyłanych newsletterów na profilu – co sprawia, że realizowana kampania ma jeszcze większy zasięg. Aby uruchomić integrację, wymagane są uprawnienia administratora fanpage’a na Facebooku.

2. Uruchomienie aplikacji – wyrażenie zgody

Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji. Aby tego dokonać, należy przejść do sekcji „integracje” w dziale „Preferencje”. Obok nazwy kolejnych systemów, pojawia się informacja o aktywności integracji. Kliknięcie w nazwę systemu lub platformy powoduje rozwinięcie narzędzia.

Integrację rozpocząć należy od wyrażenia zgody na publikowanie maili/newsletterów oraz formularza na fanpage’u. Po kliknięciu w przycisk „Zgadzam się” uruchamia się strona logowania do Facebooka (jeżeli w pamięci przeglądarki nie jest zalogowany żaden użytkownik).

Jeżeli proces logowania przebiegł pomyślnie, system SARE wyświetli listę profili facebookowych przypisanych dla danego użytkownika. Przy założeniu, że administratorzy byli już zalogowani do Facebooka i przeglądarka zapamiętała sesję, od razu wyświetlą się pola do wyboru profili. Powinny pojawić się wówczas co najmniej dwa profile: pierwszy to profil użytkownika, natomiast kolejne profile to administrowane fanpage. Zaznaczając odpowiednie checkboxy, wybieramy, do którego profilu przypisać system SARE.

3. Publikacja formularza

Po wyborze profili, należy kliknąć przycisk „zapisz”. Spowoduje to wyświetlenie generatora formularza. Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie następujących parametrów:

  • Profil – fanpage, na którym formularz zostanie opublikowany

  • Nazwa zakładki – nazwa, pod jaką pojawi się formularz na Facebooku

  • Pobieraj dane użytkowników z Facebooka – po zaznaczeniu tego pola pobrane zostaną informacje o osobie, która zapisze się do bazy w SARE

  • Grupa – grupa w systemie SARE, do której zapisany zostanie adres

  • Interfejs – interfejs, według którego obsługiwany będzie proces zapisu (komunikaty subskrypcji)

  • Zapisz imię w – wybór cechy, do której zapisane zostanie imię subskrybenta

 

D odaj datę urodzenia – po zaznaczeniu pola pojawi się dodatkowe pytanie „Zapisz datę w”, gdzie należy wskazać cechę, w której zapisana zostanie data urodzenia odbiorcy


Po ustaleniu szczegółów działania formularza, należy kliknąć w przycisk „wstaw”. W tym momencie na fanpage’u pojawia się pole formularza zapisu.

4. Problemy pojawiające się podczas integracji

Podczas integracji SARE z Facebookiem mogą pojawić się kłopotliwe sytuacje. Jedną z nich jest próba integracji przez osobę, która nie jest administratorem żadnego fanpage’u. Pojawia się wtedy komunikat informujący, iż użytkownik nie jest administratorem.

Publikacja newsów

Integracja z Facebookiem pozwala również na publikowanie wysłanych wiadomości na tablicy. Aby tego dokonać, należy w 3. kroku wysyłania, w sekcji „Serwisy społecznościowe – publikacja newslettera”, zaznaczyć pole „Facebook”. Wybór tej opcji powoduje rozwinięcie pola, gdzie określić trzeba treść komunikatu, który pojawi się na tablicy oraz profil, na którym newsletter zostanie opublikowany. Wiadomość pojawi się na Facebooku w momencie zrealizowania wysyłki.Jak możemy Ci pomóc?