Facebook – Integracja z SARE

Zintegruj swój SAREsystem z zewnętrznym oprogramowaniem do Social Media, w tym niezwykle popularnym Facebookiem. W wyniku czego będziesz mógł prowadzić komunikację wielokanałową ze swoim klientem.

Dzięki integracji z Facebookiem możliwa jest automatyczna publikacja formularza subskrypcji na fanpage’u. Dla użytkowników systemu została także udostępniona opcja zamieszczania wysyłanych newsletterów na profilu – co sprawia, że realizowana kampania ma jeszcze większy zasięg.

 

Aby dokonać integracji z kampaniami Lead Ads, należy wykonać następujące kroki.

KROK I . Autoryzacja aplikacji

Konfiguracja po zalogowaniu do systemu SARE

 1. Przejdź w menu do sekcji wtyczek i wybierz facebook: Lewe menu → zaawansowane → wtyczki:
 2. Wybierz opcję “Zaloguj się przez Facebooka” aby dokonać autoryzacji. Możliwe są 2 opcje:
  – wyświetlenie formularza logowania Facebooka – jeżeli w przeglądarce do Facebooka nie jest zalogowany żaden użytkownik
  – ekran z informacją o zalogowanym użytkowniku oraz opcja zmiany – w przypadku, gdy ktoś jest już zalogowany
 3. Wybór stron, z których integracja będzie korzystać. Z dostępnej listy należy wybrać ten fanpage (jeden lub więcej), z którymi realizować będziemy synchronizacje danych
 4. Kolejnym krokiem jest wybór uprawnień, które zostaną nadane aplikacji integrującej się z Facebookiem. Wszystkie są wymagane do poprawnego działania aplikacji. Dzięki ustaleniu uprawnień możliwy jest odczyt listy kampanii oraz pobieranie danych pozyskanych poprzez formularze z Facebooka.
 5. Po kliknięciu “gotowe” pojawia się ekran z potwierdzeniem pomyślnego utworzenia integracji. Od tego momentu możliwe jest synchronizowanie danych. Wystarczy utworzyć odpowiednią kampanię.
 6. Uwaga!! Aby przełączyć konto lub wylogować się z Facebooka w tej przeglądarce, należy wybrać opcję WYLOGUJ SIĘ Z FACEBOOKA. Nie ma to wpływu na działającą synchronizację danych.

KROK II. Konfiguracja kampanii

Mając utworzoną integrację z Facebookiem, możliwe jest stworzenie kampanii z poziomu panelu. Aby tego dokonać, należy:

 1. Wybrać opcję utwórz nową kampanię.
 2. Wybrać fanpage, na którym uruchomiona jest kampania Lead Ads.
 3. Wybrać jeden z dostępnych formularzy.
  Uwaga!! Jeżeli na danym fanpage nie została utworzona żadna kampania Lead Ads, wykonanie tego kroku nie jest możliwe. Konieczne jest wcześniejsze ustawienie kampanii z poziomu panelu Facebooka.
 4. Po wybraniu formularza należy skonfigurować podstawowe elementy:– nazwę- używana jest do identyfikacji z poziomu SARE,
  – grupę- czyli grupę z bazy SARE, do której zapisane będą kontakty.
 5. Konieczne jest również wykonanie mapowania (łączenia) cech, czyli wskazania, które dane z formularza mają być zapisane w SARE (przyporządkowanie do konkretnej cechy kontaktu).
  Pole e-mail jest domyślne, natomiast pozostałe można dodać poprzez przycisk – dodaj pole.
  Lewa kolumna zawiera informację o cechach utworzonych i funkcjonujących w SARE, natomiast prawa o dostępnych w formularzu Lead Ads.
  Poniżej objaśnienie pól:– pole email – jest domyślne,
  – wybór pola z formularza Lead Ads,
  – dodanie nowej cechy,
  – wybór cechy w SARE, do której przyporządkowujemy wybrane dane,
  – przypisanie odpowiedniego pola z formularza,
  – W przypadku chęci usunięcia cechy, dostępna jest opcja kasowania — ikona kosz.
 6. Po ustawieniu mapowania należy wybrać opcję- zapisz ustawienia. Od tego czasu dane będą zapisywane do SARE (pod warunkiem, że kampania jest aktywna na Facebooku).
 7. Aby powrócić do listy integracji, należy skorzystać z nawigacji na górnym pasku.
 8. Nowa kampania jest dostępna na liście.

KROK III. Konfiguracja w panelu Lead Ads

Konfiguracja po stronie Facebooka nie wymaga żadnych dodatkowych prac związanych z integracją z SARE. Wystarczy przejść do odpowiedniej sekcji ustawień i skonfigurować formularz, który następnie będzie widoczny w SARE.

Więcej:

Problemy pojawiające się podczas integracji

Podczas integracji SARE z Facebookiem mogą pojawić się kłopotliwe sytuacje. Jedną z nich jest próba integracji przez osobę, która nie jest administratorem żadnego fanpage’u. Pojawia się wtedy komunikat informujący, iż użytkownik nie jest administratorem.Jak możemy Ci pomóc?