Facebook – Integracja z SARE

Zintegruj swój SAREsystem z zewnętrznym oprogramowaniem do Social Media, w tym niezwykle popularnym Facebookiem. W wyniku czego będziesz mógł prowadzić komunikację wielokanałową ze swoim klientem.

Dzięki integracji z Facebookiem możliwa jest automatyczna publikacja formularza subskrypcji na fanpage’u. Dla użytkowników systemu została także udostępniona opcja zamieszczania wysyłanych newsletterów na profilu – co sprawia, że realizowana kampania ma jeszcze większy zasięg.

 

Aby dokonać integracji z kampaniami Lead Ads, należy wykonać następujące kroki.

KROK I . Autoryzacja aplikacji

Konfiguracja po zalogowaniu do systemu SARE

 1. Przejdź w menu do sekcji wtyczek i wybierz facebook: Lewe menu → zaawansowane → wtyczki:
 2. Wybierz opcję “Zaloguj się przez Facebooka” aby dokonać autoryzacji. Możliwe są 2 opcje:
  – wyświetlenie formularza logowania Facebooka – jeżeli w przeglądarce do Facebooka nie jest zalogowany żaden użytkownik
  – ekran z informacją o zalogowanym użytkowniku oraz opcja zmiany – w przypadku, gdy ktoś jest już zalogowany
 3. Wybór stron, z których integracja będzie korzystać. Z dostępnej listy należy wybrać ten fanpage (jeden lub więcej), z którymi realizować będziemy synchronizacje danych
 4. Kolejnym krokiem jest wybór uprawnień, które zostaną nadane aplikacji integrującej się z Facebookiem. Wszystkie są wymagane do poprawnego działania aplikacji. Dzięki ustaleniu uprawnień możliwy jest odczyt listy kampanii oraz pobieranie danych pozyskanych poprzez formularze z Facebooka.
 5. Po kliknięciu “gotowe” pojawia się ekran z potwierdzeniem pomyślnego utworzenia integracji. Od tego momentu możliwe jest synchronizowanie danych. Wystarczy utworzyć odpowiednią kampanię.
 6. Uwaga!! Aby przełączyć konto lub wylogować się z Facebooka w tej przeglądarce, należy wybrać opcję WYLOGUJ SIĘ Z FACEBOOKA. Nie ma to wpływu na działającą synchronizację danych.

KROK II. Konfiguracja kampanii

Mając utworzoną integrację z Facebookiem, możliwe jest stworzenie kampanii z poziomu panelu. Aby tego dokonać, należy:

 1. Wybrać opcję utwórz nową kampanię.
 2. Wybrać fanpage, na którym uruchomiona jest kampania Lead Ads.
 3. Wybrać jeden z dostępnych formularzy.
  Uwaga!! Jeżeli na danym fanpage nie została utworzona żadna kampania Lead Ads, wykonanie tego kroku nie jest możliwe. Konieczne jest wcześniejsze ustawienie kampanii z poziomu panelu Facebooka.
 4. Po wybraniu formularza należy skonfigurować podstawowe elementy:– nazwę- używana jest do identyfikacji z poziomu SARE,
  – grupę- czyli grupę z bazy SARE, do której zapisane będą kontakty.
 5. Konieczne jest również wykonanie mapowania (łączenia) cech, czyli wskazania, które dane z formularza mają być zapisane w SARE (przyporządkowanie do konkretnej cechy kontaktu).
  Pole e-mail jest domyślne, natomiast pozostałe można dodać poprzez przycisk – dodaj pole.
  Lewa kolumna zawiera informację o cechach utworzonych i funkcjonujących w SARE, natomiast prawa o dostępnych w formularzu Lead Ads.
  Poniżej objaśnienie pól:– pole email – jest domyślne,
  – wybór pola z formularza Lead Ads,
  – dodanie nowej cechy,
  – wybór cechy w SARE, do której przyporządkowujemy wybrane dane,
  – przypisanie odpowiedniego pola z formularza,
  – W przypadku chęci usunięcia cechy, dostępna jest opcja kasowania — ikona kosz.
 6. Po ustawieniu mapowania należy wybrać opcję- zapisz ustawienia. Od tego czasu dane będą zapisywane do SARE (pod warunkiem, że kampania jest aktywna na Facebooku).
 7. Aby powrócić do listy integracji, należy skorzystać z nawigacji na górnym pasku.
 8. Nowa kampania jest dostępna na liście.

KROK III. Konfiguracja w panelu Lead Ads

Konfiguracja po stronie Facebooka nie wymaga żadnych dodatkowych prac związanych z integracją z SARE. Wystarczy przejść do odpowiedniej sekcji ustawień i skonfigurować formularz, który następnie będzie widoczny w SARE.

Więcej:

Publikacja newsów

Integracja z Facebookiem pozwala również na publikowanie wysłanych wiadomości na tablicy. Aby tego dokonać, należy w 3. kroku wysyłania, w sekcji „Serwisy społecznościowe – publikacja newslettera”, zaznaczyć pole „Facebook”. Wybór tej opcji powoduje rozwinięcie pola, gdzie określić trzeba treść komunikatu, który pojawi się na tablicy oraz profil, na którym newsletter zostanie opublikowany. Wiadomość pojawi się na Facebooku w momencie zrealizowania wysyłki.

 

Problemy pojawiające się podczas integracji

Podczas integracji SARE z Facebookiem mogą pojawić się kłopotliwe sytuacje. Jedną z nich jest próba integracji przez osobę, która nie jest administratorem żadnego fanpage’u. Pojawia się wtedy komunikat informujący, iż użytkownik nie jest administratorem.Jak możemy Ci pomóc?